Dobrý den vážení včelaři.

Ptáte se mě, zda bych Vám mohl nabídnout matečník nebo oplozené matky z mé nejlepší linie. Když se podíváme na tento článek:

Tak zjistíme, že zatím žádná linie není úplně ideální a vše to jsou zatím ještě takové „polotovary“, které zatím nebudu nabízet.

Až budu mít linii, která bude mít tyto parametry:

Tak poté ji s radostí nabídnu. Věřím, že to nebude dlouho trvat.


– Varoóza a virus deformovaných křídel musí být u této linie plně vyřešen a včelstvo musí být přirozeně odolné, nepotřebující žádné léky. Tzn. obě kolonky musí mít jedničku.
– Co se týče „třetí“ nemoci, tzn. viry paralýz, tak daná linie nesmí vykázat naprosto žádné známky tohoto onemocnění, tzn. málo zimních mrtvolek, klidné zimní sezení, nekálení, nezkrácený život včel. Opět v kolonce musí být jednička.
– S nosemou apis nebo ceranae jsem se zatím na svém stanovišti nesetkal, takže tu zatím neselektuji. Samozřejmě, že chovatelé matek musí mít vyšetření i na nosemu, ale zde se bavím o odolnosti.

Přítomnost onemocnění a odolnost jsou dvě rozdílné věci. Uvedu příklad s varoózou. Když pošlu například vzorek měli na vyšetření a vzorek bude bez jediného roztoče, neznamená to, že s varoózou není problém nebo že je toto onemocnění vyřešeno. Včelstvo musí umět s varoózou samo bojovat a na tuto nemoc nepodlehnout ani při úplném neošetřování vůči tomuto onemocnění.

To, co se předvádí, že se pošlou vzorky na vyšetření na varoózu a když jsou vzorky čisté, tak je to považováno za správný stav, je naprostým lhaním. Je to úplně to samé, jako kdybych měl cukrovku, doktor by si mě pozval na odběr krve a já si před tím píchnul inzulín. Krev by měla správnou hodnotu cukru, doktor by mě prohlásil za zdravého člověka a poslal domů nebo schválil vojenskou službu. A přesně takto to nyní probíhá s varoózou. Do včelstev nacpeme léky, poté odešleme vzorky a daná včelstva jsou prohlášena za zdravá, převozu schopná a schopna zavčelit novou zahradu. Pokud se tento přístup nezmění, nepovedeme v žádném případě úspěšné včelaření. To je jako plnit armádu samými cukrovkářemi a divit se, že armáda není bojeschopná, dívat se do zdravotnických karet, vidět tam, že je vše podle čísel v pořádku, tak přece musí být armáda bojeschopná, ale že tam jsou nalhané výsledky, nikdo nevidí. Jestli mají nějaké podmínky/výsledky vyšetření stanovit, zda jsou včelstva zdravá nebo ne, tak například víme, že Varroa Senzitivní Hygienu kódují jisté geny, takže co by mělo smysl, tak poslat vzorek včel, osekvenovat DNA a stanovit, zda dané včelstvo nese varroatolerantní geny. Na takové včelstvo pak vystavit papír, že je odolné (na varoózu), převozu schopné a schopné zavčelit novou zahradu.

Nemůžete podle papíru určit zdravého člověka, byť závislého na inzulinu, otázka přece vždycky zní, jste na nějakých lécích závislí? A odpověď na toto přece rozhoduje.

V tuto chvíli je systém nastaven velice špatně, který naprosto lže a umožňuje chovatelům množit a prodávat kde jaký „odpad“, stačí jen poctivě aplikovat léky nebo odebrat roztoče z posílaného vzorku a rázem můžete prodávat jako na běžícím páse. Vy vyděláte a to, co kupující koupí, už nikdo neřeší, že…

Proto v kolonce varoóza musí být u mých matek jednička, ale ne tak, že pošlu vzorek na rozbor, kde nenajdou žádného roztoče a tím pádem si tam napíšu jedničku, ale tak, že včelstvo nepotřebuje žádné léky ke zvládnutí daného parazitického onemocnění.

Krom toho víme, že varroatolerantní včelstva mají roztoče. I včela východní, odkud roztoči přišli, má v úlech roztoče. Představte si, jak by naše metodika určila zdravé včelstvo v Indii na včele východní, která s roztočem koexistuje už dlouhou dobu.

Dejme tomu nějaký ind by poslal vzorek na rozbor varoózy z přirozeně žijícího včelstva nesoucí včelu východní. Ve vzorku by samozřejmě byli nalezeni roztoči, můžeme říct vždy a nemuselo by jich tam být zrovna málo, ale metodika by řekla, ne, nemůžete dané včelstvo množit a prodávat. Kdežto evropan, který by tam dovezl svou evropskou včelu, která by nebyla na roztoče odolná (i my máme odolné včely na roztoče, fungující anti-varroa aktivitou na plodě obdobně jako včela východní. Neměly se do včelstev vůbec začít tlačit léčiva, příroda by si se vším poradila sama a nyní by byl naprostý klid minimálně co se týče varoózy – viz má kniha nebo články), ale prostě vezměme si příklad, že by tam dovezl neodolné včelstvo na varoózu, poslal by vzorek měli, kde by nebyl nalezen žádný roztoč a takový včelař by pak dostal razítko, že své včelstva může prodávat prakticky co mu budou síly stačit.

Ano, on by vydělal, ale co včela? Co ekosystém? Co opylovací činnost? Vše by bylo množením neodolných včelstev následně narušeno, protože by zákonitě přišly kolapsy, a když hynou včely, tak jsme přece na životě ohroženi i my lidé, přece nemusím říkat, že jsme na včele závislí.

Prosím Vás, vím, že do chovatelů a šlechtitelů matek také často biju, ale pouze pro to, protože si uvědomuji, že nyní produkují zpravidla neodolné matky a negativně ovlivňují krajinu, sám přitom vidím, že to není zase tak složité. Vše umožňují špatně nastavené veterinární podmínky, po jejichž splnění můžou produkovat i „odpad“ prakticky jak budou jen chtít. Naprosto stejné je to i u viru deformovaných křídel, množí se neodolná včelstva na virus deformovaných křídel naprosto volně.

A co veterinární nařízení? To nyní říká, že můžete být pokutování, pokud neprovedete podzimní ošetření, tzn. pokud se nepodílíte na druhovém ohrožování včely a následně ohrožování i lidstva, budete pokutováni. Vážně sranda.

A potom se divte, že včelaření vede tam, kde vede. Potom se může házet vina na kde koho, přitom zákony nyní umožňují dovést beztrestně včelu až na pokraj vyhynutí a to plošně v celé republice.

Ať si chovatelé matek produkují matky, klidně, ale kvalitní, takové, které povedou včelstvo k úspěšnému přežití i bez lidské ruky, tak jak to bylo kdysi.

Je tady velká díra v systému.

Když se vrátím ke své tabulce, tak medný výnos musí být u mé linie hodnocený aspoň stupněm 2, aby byl o matky zájem i z ekonomického hlediska a bodavost aspoň stupněm 3, sám super-nebodavá včelstva nemám rád, je to zase proti přírodě, loupí je vosy atd.

Jakmile docílím takové linie, rád nabídnu takové matky, letos na tom budu opět pilně pracovat a uvidíme, zda bude nabídka učiněna už další rok.

Víme, že převoz včelstev škodí, proto hledejte přirozeně odolná včelstva na své včelnici, ve svém okolí. Pokud u Vás situace nebude dobrá nebo budete včelařit v mé lokalitě, rád matky nabídnu.

Ing. Jan Peterek, 17.2.2019