Dobrý den vážení včelaři.

V poslední době se velice rozjelo klíckování matek. Ať už přes zimu, na podzim nebo i přes sezónu. Na jedné přednášce, které jsem se účastnil, bylo řečeno, že v roce 2018 byl teplý podzim, včelstva plodovala a přednášející říkal, že kdo nezaklíckoval matky, bude mít problémy (úhyny).

Včelaři, tady došlo prakticky celosvětově, ale budeme se bavit o tom, jak to je u nás, k naprostému nepochopení, co z evolučního hlediska, z pohledu evolučního vývoje včely znamená varoóza, virus deformovaných křídel a další infekce.

Zde bych odkázal na tento můj článek:

Klíckování matek je dalším hřebíčkem do rakve včely medonosné. Proč? Protože se na problematiku díváme ve velice krátkém časovém okně. Přišla sem varoóza a objevily se dvě cesty, nechat to na přírodě a mít přibližně 90% úhyny anebo aplikovat varroacid a nemít úhyny (zpočátku) žádné. Když se vrátím k prvnímu odstavci, tak bychom řekli, že ten, kdo neošetřil, měl problémy (úhyny). Co se týče viru deformovaných křídel, tak opět to samé, začala letní aplikace vůči varoóze, protože roztoč začal virus přenášet, postupně se také začaly vynořovat metodiky umělých plodových přestávek, například odstranění dělničího plodu, aby se přerušilo šíření viru deformovaných křídel ve včelstvu. Zde bychom řekli, že ten, kdo stále ošetřoval pouze v zimním období, měl problémy (úhyny). Stále je to ale málo.

Rekombinace genů:
Včela medonosná umí, můžeme říct, silně rekombinovat geny. Tato evoluční vlastnost musela vzniknout za nějakým účelem. Rekombinace genů zvyšuje variabilitu u budoucího potomstva, což chrání druh před degenerací populace při malé početnosti populace, tzn. snižuje negativní dopad příbuzenského páření. Takto si vykládám já důvod, proč včely umí silně geny rekombinovat. Usuzuji z toho, že včela musela za svůj vývoj v uplynulých miliónech let procházet tvrdou selekci (můžeme říct genetickým trychtýřem), včela je tedy do jisté míry druhem, který postihují častěji úhyny.

Jenže my žijeme v době, kdy máme po ruce léčiva, a když už ani ty nepomáhají, vymyslíme něco dalšího. Ti včelaři, kteří klíckují matky, aby podzimní plodování neohrozilo jejich chovy, znamená, že už samotná léčiva přestávají mít účinek nad „osudem“ našich včel. Dokonce už přestává pomáhat i více násobná aplikace léčiv v jednom roce a tak jdeme zase o kousek dále a začínáme včely ovlivňovat na vůbec té základní úrovni fungování včelstva a to je kladení matky.

Smím se zeptat, proč podzimní plodování vadí? Pokud podzimní anebo zimní plodování znamená smrt, tak se proselektují taková včelstva, která v tomto období plodovat nebudou, to je základní evoluční princip. Kdežto my ne, svedeme to na změnu klimatu a hurá klíckovat matky. Uvědomujete si, že lidé, kteří matky začnou klíckovat, už takto budou muset postupovat napořád? Uvědomujete si, že od příchodu varoózy se situace neustále zhoršuje? Tady už dokonce o varoózu vůbec nejde, tady můžete klidně v srpnu aplikovat varroacid a stejně matky budete muset klíckovat, protože jinak budou plodovat a budou podle logiky klíckování matek stejně včelstva umírat.

Tady jde už opravdu o těžké nepochopení včelí evoluce. Začnete klíckovat a cesta zpět už bude za pár let velice těžká. Proč to nenecháte na přírodě, proč nenamnožíte přeživší? No jo, protože chceme mít co nejvíce včelstev další rok, protože úhyn včelstva znamená ekonomickou ztrátu. Ano, chápu, že jsme se dostali do velice blbé situace, protože jeden včelař to nechá na přírodě, klíckovat matky nebude, bude mít úhyny, namnoží přeživší, včelstva, které podzimní plodování nezabije anebo plodovat nebudou, ale vedle něho včelaři klíckovat budou, protože je nebude zajímat, co bude za 10 let a také proto, že nebudou chápat, co klíckováním matek doopravdy způsobují na evoluční úrovni a včely v prvních letech po začátku klíckování mít budou a tak si včelař řekne, proč by to měl nechávat na přírodě, když stejně v jeho okolí včelaři klíckují a negativně ovlivňují skladbu trubců na trubčím shromaždišti.

Někteří říkají, že při nezaklíckování matek na podzim plodovala všechna včelstva a tak že jsou na životě ohrožené prakticky celé chovy. Umíte si prosím představit situaci, kdy by nyní nebylo v takových chovech vůči varoóze vůbec aplikováno a nebyly by matky klíckovány? Co by se stalo? To poslední procento, o kterém mluvím, je možná ještě hodně, nemyslíte? Už samotné poslední procento včelstev schopných přežít bez člověka je druhové ohrožování, a pokud lidé vnímají ohrožené celé chovy už po nezaklíckování matek, tak pak se jedná o jednoznačné druhové ohrožení.

Prosím Vás, nechte to na přírodě, jinak tady včely za 10 roků prostě nebudou nebo bude situace mnohem komplikovanější než je nyní.

Moje babička mi vyprávěla, jak náš už dlouho zesnulý soused, který se narodil někdy na přelomu 19/20. století, měl na zahradě dva úly a měl je tam pořád, snad desítky let bez jakýchkoliv zásahů do včelí evoluce. Normálně si tam žily a pokud mu jedny padly, tak usadil roj z těch druhých.

Klíckování matek je pouze dluhovou pastí, vybíjení klínu klínem, chování, které přispívá k silné záchraně už velice neodolných jedinců, kdy už vadí samotné plodování matky. Proč taková včelstva zachraňujete, tohle nikam pozitivně nevede. Jen se tady bude zase na přednáškách prezentovat, jak je klíckování super, protože výrazně zvýší (zpočátku) počet přezimovaných včelstev. Tak jak se kdysi prezentovaly varroacidy, které výrazně zvedly počet přezimovaných včelstev oproti včelnicím, kde aplikováno nebylo. Tak jak se od roku 2007 prezentuje, že letní aplikace či umělé plodové přestávky, například v podobě odstraňování dělničího plodu, vedou k výraznému přežití včelstev do dalšího roku, to stejné se nyní prezentuje ohledně klíckování matek, potřetí a zase naprosto stejná situace jako přes kopírák, kdy provedeme zásah, vytvoříme ještě třeba kontrolní skupinu, aby bylo naše tvrzení podložené, a prakticky hnedka dalším rokem prezentujeme výsledky. Jak se ale na problematiku budeme dívat za 10, 20, 30 let?

V tomto článku jsem sledoval zatím za svou krátkou včelařskou praxi 4 linie:

Například matečníky z linie 3 jsem nabídnul lidem, kteří o ně měli zájem a hnedka při prvním roce, kdy se jednalo často ještě o oddělky, mi volali někteří včelaři, kteří se o včely také více zajímají, že si všimli, že linie 3 na podzim mnohem méně ploduje v porovnání s linií 1. Rozdíl byl okolo 1:4. Normálně se ta včela dokáže přirozeně proselektovat tak, aby bylo přežití druhu zachováno, a dalším rokem se namnoží přeživší a mladé matky na trubčích shromaždištích potkají pouze trubce z odolných včelstev, toto je zdravé včelaření. A ne, že zaklíckuji matky a řeknu, že mám zdravé včely, to ani náhodou.

Lidé do včelstev vrtají, jak se dá, zkouší nové postupy a metodiky, jak co nejlépe zachránit i ta nejvíce neodolná včelstva a výsledky vyhodnocují po velice krátké době a zatím všechno od příchodu varoózy včele po evoluční stránce škodí, protože se úplně převrátilo vzhůru nohama naše myšlení, protože když se vrátím k prvnímu odstavci, tak který včelař bude mít problémy (úhyny)? Včelaři, kteří nechali evoluční záležitosti včely na přírodě (tzn. selekci na varoózu, virus deformovaných křídel, nosemu ceranae atd.), měli mnohdy i velké problémy, ale krátkodobě, zatím co včelaři, kteří poctivě do včelstev zasahují a brání přirozené selekci, problémy zpočátku nemají žádné, čímž se často chlubí, ale začne se projevovat neustále zhoršování a nabalování selekčních tlaků, což vede tyto včelaře k důkladnějším a pečlivějším zásahům, což jim problémy na chvíli trošku potlačí, ale opět nastane další postupné zhoršování a problémy zůstávají a jsou pouze čím dál horší.

Prosím, zamyslete se nad tím, z mého pohledu není klíckování matek banální záležitostí, ale něčím, co má dosah až na druhovou úroveň včely, protože zde už podle slov včelařů, kteří jsou zastánci klíckování matek, vadí samotné kladení matky, mi to přijde už naprosto šílené.

Uvědomme si prosím, že zde už přestává účinkovat i vícenásobná aplikace léčiv v roce, která zpočátku fungovala. Začínají se klíckovat matky a jsme ve stádiu, kdy má toto efekt (tak jak měla efekt zpočátku samotná léčiva), jenže je naprosto jasné, že v budoucích letech dojde u těchto včelařů ke zhoršení, protože pokud bráníte přirozené selekci a neodolní jsou množeni nebo stačí, když jen produkují trubce, vždy nastane v budoucnu zhoršení nákazové situace, toto je naprosto jasná rovnice, mějte ji prosím na mysli.

Ing. Jan Peterek, 6.2.2019