Dobrý den vážení včelaři,

na Irských stránkách National Biodiversity Data Center (odkaz ZDE) je zajímavá studie divokých včel (odkaz ZDE). V případě, kdy člověk objeví volně žijící včelstvo, může vyplnit daný dotazník, čímž se zúčastní sběru zajímavých dat o volně žijících včelích koloniích.

Zde je aktuální snímek zachycující nahlášená volně žijící včelstva v Irsku (převzato z odkazu výše)

Podívejme se na jednu českou fotografii:

Volně žijící včelstvo blízko obce Paseka – Olomoucký kraj (převzato z časopisu Včelařství 12/2020 str. 429)

Včela medonosná podléhá svému evolučnímu vývoji, proto by se měl zajistit dostatečný prostor k nemalému počtu volně žijících včelstev jak v Irsku, tak u nás.

Jednou v televizi byl rozhovor s jedním vědcem zabývající se biodiverzitou. Říkal, že za posledních 150 let došlo na planetě k velkému vymírání druhů a v případě, kdy toto vymírání bude pokračovat stejným tempem ještě dalších 150-200 let, dostane se toto vymírání druhů až mezi velkou pětku vymírání ve vývoji života na planetě (viz Velká pětka vymírání – odkaz ZDE). Dodal, že je to ale poprvé, kdy za vymírání nemohou změny klimatu, ale jeden druh – člověk.
Člověk ve svém evolučním vývoji tyto otázky nikdy neřešil, staral se jen o sebe, o svou tlupu a o přežití vlastního druhu, proto jsou tyto otázky také i pro člověka unikátní, se kterými se nikdy nesetkal, každopádně věřím, že jsme natolik inteligentní, že si dokážeme uvědomovat dopady svého jednání a že se budou vyskytovat čím dál častěji projekty na ochranu přírody, krajiny, druhů…

Když se podíváme na samotnou českou fotografii volně žijícího včelstva, vidíme také jeho nouzové chování. Věřím, že kdyby mělo včelstvo možnost dutiny, určitě by si ji vybralo a nepostavilo dílo zavěšené takto na větvi (byť i v takové konfiguraci dokáží přežít, jen hrozí strhnutí celého díla například zvěří. Pan Ing. Josef Machálek píše, že je včelstvo pouze necelý metr nad zemí). To, že dutin v lesích ubývá především díky intenzivnímu kácení, víme. Dutiny nechybí jen včelám, ale také sovám, které musí mnohdy hnízdit nouzově na zemi. Budky pro sovy se dají koupit, popřípadě vyrobit. Česko nyní trápí přemnožení hraboši, je ale lepší variantou podpora sov, které se jimi živí, než aplikace chemie do polí (aktuálně používaný Stutox II).

Věnujme se prosím otázkám ochrany přírody pro zachování rozmanitého života na zemi, umístění budky pro sovy, ptáky, včely… je přece velice snadné a pro přírodu velice prospěšné.

Ing. Jan Peterek, 27.11.2020