Dobrý den vážení včelaři,

měl bych pro Vás článek o tom, jak sám kontroluji přes zimní měsíce zimování včelstev. V době minulé průběžná kontrola nebyla příliš potřeba. Pokud se děly úhyny včelstev, děly se zpravidla na podzim a včelstva, která žila na přelomu listopadu a prosince, se zpravidla dožila jara. V zimě 2017/2018 jsem poprvé zaznamenal častější výskyt postupného slábnutí včelstev během zimních měsíců, přičemž podzimní úhyn včelstev byl pouze části celkového úhynu včelstev za dané podzimní/zimní období. Nemalou částí byly právě úhyny dějící se během zimy nebo předjaří. Tyto projevy stále pokračují až do dnešní doby a tato zima nebude jiná.

Sám proto nyní, v listopadu, nedokáži odhadovat či předpovídat celkový úhyn včelstev, který se na mých stanovištích včelstev odehraje v následujících měsících. Jistou predikci může poskytnout trend postupného slábnutí včelstev. Proto přibližně od poloviny října jednou za 14 dní k večeru až se setmí, zvedám víka úlů a slabší baterkou sleduji počet obsedlých uliček a chování jednotlivých včelek (také sleduji počet mrtvolek na podložce). K rušení včelstev nedochází, pokud se díváme přes fólii. Výkyvy teploty někdy mohou sledování komplikovat, protože se chomáč může stahovat a roztahovat v závislosti na okolní teplotě. Také pozorování může komplikovat sezení chomáče v nižším nástavku, ale když jsou rámky umístěné přesně nad sebou, tak se dá síla chomáče přesto určit. Během dvou/tří/čtyř pozorování se dá vysledovat, zda nedochází k postupnému slábnutí chomáče. V takovém případě je možno sestavit křivku rychlosti slábnutí a určit, samozřejmě s jistou mírou nejistoty, zda se včelstvo jara dožije, nebo nikoliv.

Z mých pozorování vyplývá, že i zdravé včelstvo přes zimu početně mírně zeslábne, přibližně o jednu uličku.

V jedné knize je uvedeno (mám jen tuto informaci, nevím přesně, o jakou knihu se jedná), že:

Pokud včelstvo obsedá 3 uličky, chomáč obsahuje přibližně 6000 jedinců
Pokud včelstvo obsedá 4 uličky, chomáč obsahuje přibližně 11000 jedinců
Pokud včelstvo obsedá 5 uličky, chomáč obsahuje přibližně 18000 jedinců
Pokud včelstvo obsedá 6 uličky, chomáč obsahuje přibližně 28000 jedinců

Samozřejmě záleží také na průměru chomáče, zde to píšu trošku zjednodušeně, někdy jsou obsedlé uličky jen z části, někdy z větší části. Obecně se dá říct, že pokud jsou obsedlé 4 uličky nebo více (a nedochází ke slábnutí včelstva), je to v pořádku. Pokud jsou obsedlé 3 uličky nebo méně, je to špatně.

  • Pokud dochází k postupnému slábnutí chomáče, zpravidla je tento jev doprovázen také vyšším výskytem mrtvolek na podložce.
  • Pokud dochází k neklidnému sezení chomáče, znamená to, že včelstvo zpravidla bojuje s infekcí. Neklidné sezení je doprovázeno postupným slábnutím chomáče včetně vyšším výskytem mrtvolek na podložce.

Ing. Jan Peterek, 10.11.2020