Poslední procento je předpoklad aktuálního zdravotního stavu našich včelstev po celé republice.

Stránky posledniprocento.cz jsou pojmenované z této podstaty.

Zastávám moderní nástavkové včelaření, ale jsem proti lidským zásahům do včelí evoluce. Jaké zásahy vnímám jako proti evoluční?
1) Inseminace matek – matku neoplozuje nejsilnější trubec, ale námi vybraný
2) Převoz včelstev – především z jiných kontinentů nebo jiných států
3) Nerovnoměrný rozchov – kdy dochází k bránění rojení včelstev a množení včelstev řídí člověk, přičemž často dochází k masivnímu rozchovu malého množství včelstev, což vede často k nemalé příbuznosti mezi včelstvy na včelnicích i mimo ně
4) Léčiva – kdy zachraňujeme neodolné a slabé jedince, kteří by v přírodě už nežili. Tito jedinci se množí a negativně ovlivňují zdravotní stav v celé oblasti

Více se o tomto dočtete v mé knize.

Bránění v přirozené selekci došlo až tak daleko, že se v celé republice vyskytuje okolo 1 % včelstev, které nyní dokáží přežít bez člověka. Začalo to varoózou, přidal se virus deformovaných křídel a od rok 2016 se začínají často vyskytovat úhyny na další onemocnění. Na své včelnici (kde jsem také zaznamenal průběh dalšího onemocnění) mi byl zjištěn také virus chronické paralýzy (CBPV).

Pojďme si to ukázat názorně:

1) Přirozená cesta, bez zásahů do včelí evoluce

Stav včelstev do příchodu varoózy, tedy přibližně do roku 1980.

Po příchodu varoózy klesá počet včelstev schopných přežít do dalších let na 10%. Toto jsou zkušenosti nejen českých včelařů.

Kdybychom včelstva nechali tak a nezasáhli do procesu přirozené selekce, do čtyř až sedmi let by se počet včelstev obnovil do původního stavu (předpoklad, zkušenosti ze světa).

V roce 2007 včelstva zasáhl virus deformovaných křídel. Ten podle zkušeností včelařů dokáže proselektovat včelstva tak, že přežívají 3 z 10, někdy i méně.

Na našich názorných 100 úlů tlačí selekční tlak z druhé strany čtverce, protože se jedná o jiné onemocnění a na jeho obranu se uplatňují jiné principy.
Kdybychom nechali včelí evoluci opět na přírodě, došlo by přibližně do 4 let o úplné obnově stavu (předpoklad).

V roce 2018 (už to začalo trošku dříve, ale letos to nabralo na síle) se rozjel s největší pravděpodobností virus chronické paralýzy (CBPV). Z důvodu stejné podstaty, jako u viru deformovaných křídel (DWV), kdy se jedná také o (+)ssRNA virus, ponechám nyní graficky stejný selekční tlak, tedy 70% a ze stejné strany (shora).

Kdybychom nechali včelí evoluci opět na přírodě, došlo by přibližně opět do 4 let o úplné obnově stavu (předpoklad). Toto je přirozený proces.

2) Umělá/lidská cesta, se zásahy do včelí evoluce

Stav včelstev do příchodu varoózy, tedy přibližně do roku 1980.

Po příchodu varoózy klesá počet včelstev schopných přežít do dalších let na 10%, ale my zasáhneme léčivy a k přirozené selekci nedochází.

V roce 2007 včelstva zasáhl virus deformovaných křídel, přidáváme na ošetřování vůči varoóze, abychom bránili v šíření tohoto viru roztočem varroa destuktor. Přidává se ošetřování v létě a také se začínají uplatňovat metodiky umělých plodových přestávek, tedy metodiky klíckování matek, přemetání na mezistěny, odstraňování plodu, tvorba smetenců. To vše k bránění šíření virů ve včelstvech.

Jak už je psáno výše, v roce 2018 (už to začalo trošku dříve, ale letos to nabralo na síle) se rozjel s největší pravděpodobností virus chronické paralýzy (CBPV). Z důvodu stejné podstaty, jako u viru deformovaných křídel (DWV), kdy se jedná také o (+)ssRNA virus, ponechám nyní graficky stejný selekční tlak, tedy 70% a ze stejné strany (shora).

A to je důvodem, proč mluvím o posledním procentu.

Ing. Jan Peterek, 20.12.2018