Dobrý den vážení včelaři,

mnozí z Vás jste určitě postřehli, že byla MZe a SVS vydána Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2019, kde samozřejmě nacházíme také povinné úkony chovatele včel.
V povinných úkonech nadále zůstává podzimní preventivní ošetření včelstev vůči varoóze.

Podívejme se na toto video:
https://youtu.be/FpaLkMHWbxs?t=6150
A posuňme na čas 1:42:30, kde doktor Texl říká, že je SVS ochotna ohledně zrušení této povinnosti jednat, ale že by musel přijít od většiny včelařů impuls.

Když se podíváme do Včelařství 1/2019, najdeme zde rozhovor s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem.
Ministr je dotazován také na podzimní ošetřování a odpovídá, že zatím bylo podzimní ošetření v Metodice kontroly zdraví zvířat ponecháno, ale že tato záležitost bude pro další období podrobena důkladné odborné diskuzi.

Osobně jsem velice rád, že se nad povinnou podzimní aplikací objevují otazníky a že se toto bude projednávat. Sám o zrušení této povinnosti také usiluji a přináším pádné argumenty jak ve své knize, tak na svých internetových stránkách nebo přednáškách. Velice rád bych se případných jednání také účastnil.

Nejsilnější protiargument, tedy v zachování povinnosti, bude zřejmě v podobě obavy z případných úhynů, které by mohly nastat, kdyby včelaři přestali k ošetřování včelstev vůči varoóze přistupovat zodpovědně. Zde se ale vůbec nebojím, včelaři dobře ví, jak silným onemocněním varoóza je a začínající včelaři si metodiky tlumení nákazy dokáží velice rychle nastudovat ať už na internetu, v knihách (kterých o varoóze není málo) nebo od okolních včelařů. Varoóza se také probírá prakticky na každém včelařském setkání.

Největší výhodou zrušení povinného podzimního ošetření by bylo „rozvázání jazyků“. V roce 2015, když jsem o přirozeně odolných včelách začínal mluvit, mi bylo jedním včelařem řečeno toto:

„Honzo, najít přirozeně odolná včelstva vůči varoóze a viru deformovaných křídel není problém, tato včelstva nepotřebují ošetřování, ale až je najdeš, nesmíš nikomu říct, že je neošetřuješ, jinak budeš mít problémy.“

Umíte si představit, kdyby tito včelaři začali bez obav mluvit o tom, jak vitální včelstva mají? Co by se pak stalo? Nebyla by po takových včelstvech nemalá poptávka? Nezlepšila by se právě následně výrazně nákazová situace? Začínající nezkušení včelaři by měli na výběr, už by si nemuseli koupit komerčně dostupná včelstva, která jsou nyní zpravidla neodolná a po vynechání ošetřování často rychle kolabují, ale mohli by se rozhodnout, jaká včelstva si pořídí a pokud by se rozhodli pro ta odolnější, docházelo by k rozchovu odolnějších včelstev. Zároveň by zde nastal také větší tlak na prodejce matek, aby přirozenou odolnost včelstev brali jako klíčovou vlastnost, pokud by chtěli nadále své matky prodávat jako doposud.

Podívejme se na tento graf:

Tento graf je z Rakouska a je asi 20 let starý. Vyšel údajně i v nějakém čísle Moderního včelaře (pokud víte ve kterém čísle to bylo, napište mi, prosím). Ukazuje, že chemoterapie i alternativní metody nemají dlouhodobou budoucnost, tu mají biologické metody, do kterých spadá v prvé řadě varroatolerance a přirozená odolnost na virózy, nosemu atd. Povinnost podzimního ošetřování rozjetí zelené křivky velice brání a je potřeba aby zelená křivka začala nabírat na síle co nejdříve, už tak máme velké zpoždění.

Pohled na varoózu jako na škůdce s tendencí plošné aplikace je slepý. Ano, mnoho lidí říká, že aktuální metodika boje s varoózou funguje, protože se používá už desítky let. Tato metodika ale nepřináší dlouhodobé řešení, právě naopak, dříve nebo později se bude metodika muset přehodnotit po vzoru tohoto grafu, protože každý včelař, který už nějaký ten pátek včelaří, si všiml neustále se zhoršujícího stavu onemocnění a že je pro udržení včelstev potřeba stále pečlivějších a častějších zásahů. Dále také naše civilizace neustále vyspívá, máme nové a nové studie a poznatky z celého světa, které právě čím dál více sázejí na kartu přirozené selekce a evoluční biologie (tzv. Darwinovské včelaření).

Dalším důležitým faktem je potřeba přehodnotit vyhodnocování zdraví včelstev.
Zatím se vyhodnocování zdraví včelstev hodnotilo pomocí počtu včelstev a velikosti úhynu. Čím menší procento úhynů bylo, tím byl stav považován za zdravější. Co to ale způsobovalo? Včelař, který poctivě aplikoval, mohl mít často menší úhyny než člověk, který včelstva tak často neošetřoval. Lidé považovali včelaře s menšími úhyny za lepšího a měli tendenci mu více naslouchat, ale kde byla pravda? Pravda je taková, že zdravější včelstva jsou taková, která se dokáží sama udržet bez vnějších zásahů delší čas a zdravá včelstva jsou taková, která dokáží všemu odolat sama a přežít. Zdravý jedinec je takový, který má vyhlídky na dlouhý život až do svého stáří, ale naše včelstva by bez léků nebo jiných zásahů z drtivé většiny nepřežila už ani několik měsíců, v žádném případě taková včelstva nejsou zdravá a to ani těsně po provedení patřičných ošetření (chcete-li „ozdravných“ procesů).

Sám ve své knize píšu ohledně sledování křivky množení roztočů, která je často ve včelstvech výrazně odlišná, také představuji princip fungování varroa senzitivní hygieny (VSH), která byla popsána v USA už před dvaceti lety a kritizuji podzimní povinné ošetření jako jednu z hlavních překážek nárůstu zelené křivky v grafu výše, protože se včelaři (i chovatelé matek) bojí případné pokuty, kterou by mohli dostat, kdyby prezentovali přirozeně odolná včelstva nepotřebující ošetřování. Jen připomenu, že počet přirozeně odolných včelstev rok od roku v naší republice klesá.

Osobně budu nadále bojovat a budu se snažit, aby podzimní preventivní ošetření včelstev v metodice kontroly zdraví zvířat pro rok 2020 už nebylo, je to velice důležité, pro včelu a dlouhodobou udržitelnost dokonce existenčně klíčové.

Ing. Jan Peterek, 11.1.2019