Dobrý den vážení včelaři.

Někdy můžeme narazit na informace říkající, že mezerovitost plodu či odvíčkované kukly jsou znakem varroatolerance, především varroa sezitivní hygieny (VSH).

Ano, může to být pravda, pokud ale najdeme odvíčkované kukly na plástu, tak musíme průkazně stanovit, zda se jedná opravdu o varroa senzitivní hygienu nebo nikoliv.
VSH včelky provádí pouze na plodě, kde je infestovaná plodná samička roztoče.

Pokud najdeme:
– odvíčkovaný plod ve fázi nymfy – nejedná se o projev varroatolerance (přesněji VSH)
– odvíčkovaný plod ve fázi kukly, kde se nachází neplodná samička roztoče – nejedná se o projev varroatolerance (přesněji VSH)
– odvíčkovaný plod ve fázi kukly, kde se nenachází žádný roztoč (platí i pro případ, že by už dospělý roztoč buňku opustil) ani potomstvo  – nejedná se o projev varroatolerance (přesněji VSH)
– odvíčkovaný plod ve fázi kukly, kde se nachází plodná samička roztoče s potomky (platí i pro případ, že by už dospělý roztoč buňku opustil – tzn. bychom našli pouze potomky) – může (ale nemusí) se jednat o projev varroatolerance (přesněji VSH)
– v případě kombinace těchto jevů se zpravidla nejedná o projev varroatolerance

V případech odvíčkování plodu, kdy účelem nebylo VSH, bylo odvíčkování za účelem jiným, například:
– vliv zavíječe
– špatný vývoj plodu (nejběžnější zachlazení)
– nemoc

Pokud nacházíme mezerovitost plodu, ale odvíčkované kukly nikoliv:
– přičin může být několik. 1: v době zakládání rámků se v daných buňkách nacházel pyl. 2: matka špatně klade nebo klade neoplozená vajíčka, která pak včelstvo odstraňuje. 3: dochází ke špatnému vývoji plodu vedoucímu až k smrti daného plodu, což se včelstvo snaží co nejdříve vyčistit.
– v případě, že zde uvažujeme o varroatoleranci, je dobré průkazně stanovit VSH stupeň včelstva nebo sledovat křivku množení roztoče, zda bude pomalejší.

Hypersenzitivita u našich včelstev čím dál častější:
Úvodní obrázek ukazuje včelstvo náchylné na virus deformovaných křídel, nejednalo se v tomto případě o VSH.
VSH test nevykázal dobré výsledky, křivka množení roztočů byla ale velice pomalá, proč?
Včelstvo bylo vysoce náchylné na virus deformovaných křídel, docházelo u něho k tomu, že infestovaný plod roztočem VD byl infikován v takové míře, že se plod ani nedovyvinul a umíral ještě před líhnutím. Poté včelstvo odvíčkováválo buňky, protože reagovalo na špatně se vyvíjející plod či dokonce až mrtvý plod. Zajímavostí bylo, že se u těchto odvíčkovaných buněk nacházel zpočátku vždy roztoč, což může včelař chybně přičítat varroatoleranci. Později docházelo k odvíčkovávání plodu i v případech, kdy roztoč přítomen nebyl, v takovém případě se už infekce šířila potravou. V tomto včelstvu se populace roztoče prakticky vůbec nezvyšovala, protože nedocházelo u infestovaných buněk k ukončení vývoje včelího plodu vylíhnutím včelky (ať už zdravé nebo nemocné). Včelstvo bylo tak neodolné, že nebylo divu, že nakonec došlo k jeho kolapsu. Dalo se ale zachránit například odstraněním veškerého plodu, zaklícováním matky, přemetením na mezistěny. Chceme ale zachraňovat taková včelstva, která by v přírodě ihned umírala?

Zhoršující se stav:
Hypersenzitivita souvisí s upadající vitalitou včelstev díky tomu, že se neustále snažíme zachraňovat i ta nejneodolnější včelstva, která ovlivňují (negativně) genetiku v celé oblasti.

Více je toto téma rozpracované v mé knize.

Ing. Jan Peterek, 23.12.2018