Dobrý den vážení včelaři.

V předešlém článku jsem psal ohledně jednoho silného letošního oddělku, který počátkem července spadl do rojové nálady.

Udělal jsem ihned oddělek na „starou“ matku s třemi plodovými rámky a doufal jsem, že jsem včelstvo z rojové nálady dostal. Podle stáří rojových matečníků, jsem si napsal do zápisníku, že se budou líhnout 14.7.

17.7. jsem byl lehce v pozoru, protože třetí den po vylíhnutí se stává matka letuschopnou a rojení by bylo v tento den možné. Vyšší datum mě ale spíše utvrzovalo v to, že se nevyrojí, přesto mě čekal 17.7. pěkný zážitek, viz fotky.

Roj obsedá necelý jeden nástavek 39×24. Stavěly velice rychle, dal jsem jim pouze polovinu rámků s mezistěnou a to ještě pouze s půlkou mezistěny. Potřebných 7 rámků pro úspěšné přezimování, měly postavené během tří dnů, podněcoval jsem je těstem.

Snůška z líp trvala od 3.7. do 19.7., takže jsem se snažil roji pomáhat.

Ing. Jan Peterek, 26.7.2020