Dobrý den vážení včelaři,

na facebooku se objevil příspěvek od včelaře, který už 35 let včelaří. Píše, co se tehdy o včelách dozvěděl a učil.

Komentář obsahoval:
1) že je léčení včelstev správné
2) že jsou roje pouze chybou včelaře
3) že je správné chovat ušlechtilá a nebodavá včelstva

A zde je má reakce:

Jo, dobrý komentář, ale leda tak kdyby se psal rok 1987
1) Všiml jsem si změny průběhu úhynů včelstev, viděl jsem, že je zde něco nového, že se něco změnilo, hledal jsem, pátral jsem, vyšetřoval včely a ejhle, máme zde DWV-B a to je to, co jsem viděl. Nastala zde změna, ano třeba ji někteří nevidí, česká krajina je různorodá a nemusí se změny viditelně všude projevit a nebo ty změny někteří vidět nechtějí a žijí zamrzle v roce 1987
2) Včely se pod tlakem nemocí více rojí, toho jsem si také všiml. Běžně jsem dělal oddělky na 2 zralé matečníky, jako taková pojistka a vždy to fungovalo, v posledních 2-3 letech to všechno sedělo na stromě s jednou neoplozenou panuškou (pokud byl oddělek silnější tzn. 6+ rámků). Následně přes zimu tyto malé roje i vyrojené oddělky kolabovaly i když jim dal člověk péči a do zimy šly v síle. Všechny roje dávám také na čisté, nové dílo. Tzn. to že je rojení chybou včelaře se mohlo povídat možná tak v roce 1987.
Nastala zde změna, ano třeba ji někteří nevidí, česká krajina je různorodá a nemusí se změny viditelně všude projevit a nebo ty změny někteří vidět nechtějí a žijí zamrzle v roce 1987.
3) „Léčení“ včelstev je naprosto barbarský počin, který postupem času vede k nárůstu agresivních virů, postupným zhoršováním zdravotní situace, vymykáním se kontrole a to nejen u včely medonosné, ale je zde negativní vliv na celou hmyzí říši, protože se agresivní varianty viru DWV dostávají také do ostatních druhů hmyzu a podle mého je úbytek hmyzu, který v poslední dekádě postupně pozorujeme také díky tomuto. Tzn. můj názor je takový, že včelaři ohrožují hmyzí říši jakožto klíčovou skupinu živočichů v potravním řetězci a pokud potravní řetězec přerušíte, tak hrozí sesypání celého ekosystému. Tohle všechno se děje pod záštitou „pomoci včelám“, „léčením“ a „protože chceme přeci taky ten med“, přitom realita je naprosto opačná s dalekosáhlými důsledky až na celý ekosystém
4) Ruku v ruce je to spojeno se šlechtěním včel. Mluvíte o nebodavých včelách. Možná, že se i k nám dostane sršeň asijská (vespa velutina), protože podmínky zde sice vhodné nemá, ale jak víme už z ostatních států, zimuje v blízkosti vytápěných lidských obydlí a tak pro ní tuhá zima není likvidační. Ti, co chovají mírná včelstva, že mají problémy i s vosami, budou v první linii, na kterých si sršeň smlsne. Mimo jiné jsem se osobně setkal u šlechtěných včel se silnou neodolností na virová onemocnění a se silnou slídivostí a loupeživostí, protože šlechtitel upřednostňoval snůškově výborná včelstva, ale nebyl schopen rozlišit, zda je med nanošený ze stromů a rostlin nebo nakradený. U těchto včelstev jsem měl vypozorovanou také schopnost tzv. tiché loupeže, kdy kradly zásoby bez rvaček. Nyní už mám klid, protože už taková včelstva nechovám.

Ing. Jan Peterek, 12.6.2022