Dobrý den vážení včelaři,

navázal bych na svůj včerejší, velice důležitý článek s tím, že bych Vám nyní napsal, co nás čeká v dalších letech.

Proti varoóze a DWV-A jsme byli schopni účinně zasahovat, u DWV-B je situace jiná. Celonárodní belgické otestování včelstev ukazuje, že se už včelstva s méně než třemi pozitivními viry téměř vůbec nevyskytují, s tímto souvisí DWV-B viz odkaz výše. DWV-B žije svým životem, není s varózou příliš spjat a napadá každé včelstvo (viz ona Belgie), proto nejen české včelaření čeká velká změna a to v podobě toho, že včelaři dokázali 40 let aktivně řídit úhyny včelstev. Nyní se včelaři stanou pouze diváky s malým vlivem na velikost svých úhynů.

Toto má svá pozitiva. Každý včelař se dříve nebo později ve velké nebo střední míře setká se selekčními úhyny svých včelstev na DWV-B. Každý včelař pochopí podstatu přirozené selekce, protože vnímám, že je už mnoho včelařů odtrženo od přírody a tedy od reality. Důkazem jsou názory typu, že se včela neumí bránit varoóze, že se neumí bránit virům, že se neumí bránit Nosemě ceranae apod.

Co nás tedy v dalších letech čeká?

Ve chvíli, kdy varianta B plně přetlačí variantu A, se situace velice mírně zlepší. Poté bude probíhat několikaletá selekce na variantu B. Toto může trvat 5 i více let, záleží na zdravotním stavu včelí populace, do jaké míry byla negativně ovlivněná inseminací, šlechtěním zaměřeným pouze na užitkové vlastnosti – tedy „brojlerismem“, ztrátou genetické diverzity v podobě potlačování rojení a masivním množením malé skupiny včelstev atd. Nesmíme samozřejmě zapomenout na včelí pastvu a výživu včel, proto bude mít rozmanitost stravy, biopásy apod. větší pozitivní vliv než v letech minulých.

Až se přirozenou cestou vyřeší DWV-B, situace se najednou velice rychle zlepší. Virus DWV-B bude vyřešen pouze přirozenou cestou, protože v Belgii postupují hlavně zootechnickými metodami a přesto si DWV-B „dělá co chce“ a tak následně z Belgie přichází vysoká čísla oficiálních úhynů (viz Včelařství 11/2020). Včelaři mají na šíření DWV-B a na úhyny včelstev velice malý vliv.

Jelikož DWV-B sebou „táhne“ a podporuje další viry, po přirozené selekci na DWV-B odezní i plošný výskyt ostatních virů včetně virů paralýz. Sníží se vliv synergií a tak odezní i vlivy Nosemy ceranae a také bakteriálních infekcí, které napadají včelstva oslabená viry. Nemoci samozřejmě s námi zůstanou, ale budou způsobovat jen občasné a nahodilé úhyny včelstev.

To znamená, že po této době nám tady zůstane už jen pouze varoóza, pokud se samozřejmě neobjeví další infekce. Věřím, že až tato doba nastane, budeme už někde jinde, než jsme nyní. Tvrdou chemii nebude už vůbec nikdo používat, alternativní metody v podobě odstraňování plodu, ošetřováním včelstev teplem, klíckováním matek, … budou na ústupu a budou se po zkušenostech s přirozenou selekcí na DWV-B rozjíždět v plné míře tzv. biologické metody. Zde bych ještě upozornil, že umělé ošetřování teplem (ať už celého úlu nebo pouze plodových rámků) nepatří mezi biologické metody. Ošetřování teplem by patřilo mezi biologické metody pouze v případě, kdyby to včelstva prováděla sama a automaticky.

Podívejme se na tuto studii (odkaz ZDE):
Varroa destructor: how does it harm Apis mellifera honey bees and what can be done about it?
Studie z roku 2020, z Avignonu, z Francie. Tedy místem, kde se varroatolerancí aktivně a úspěšně zabývají. Je zde pěkný obrázek:

Na obrázku vidíme projev rezistentních a náchylných kolonií. Projevy odolných kolonií ústí v podobě nižším/nízkým růstem populace roztočů, tak jak píšu ve své publikaci z roku 2018, že je důležité sledovat rychlost množení roztočů, protože to nám ukáže, zda má včelstvo nějakou dobrou vlastnost. Výše zmíněné včelí metody patří mezi metody biologické.

Zde se můžete podívat, které metody patří mezi chemické, které mezi mechanické a které mezi biologické.
Obrázek je ze stejné studie jako obrázek první.
Organická chemie a mechanické metody se někdy nazývají metodami alternativními.
Hypertermie neboli ošetřování včelstev nebo včelích rámků pomocí vyšší teploty, patří do kolonky mechanických, popřípadě alternativních, ne biologických, na to pozor.

To, že v budoucnu přijdou na řadu biologické metody, bylo už v minulosti také zmíněno, viz tento další obrázek a DWV-B nám k těm biologickým metodám prošlape cestu, protože to bude po dlouhé době infekce, která se bude řešit pouze biologicky.

Až se také varoóza vyřeší biologickými metodami, bude populace včely z velké míry tam, kde by měla podle přírodních, evolučně-biologických zákonitostí být.

Ing. Jan Peterek, 15.1.2021