Dobrý den vážení včelaři.

Máme polovinu května a na většině míst kvete řepka, na kterou zemědělci aplikují různé postřiky. Dále se české včelaření v průběhu posledních dvou let proměnilo, protože se začaly objevovat „nové“ infekce ve včelách, ať už virového původu (akutní paralýza / chronická paralýza) nebo bakteriálního původu (septikémie).

Mnoho včelařů si všímá mrtvých nebo vadných včel pod úly na zemi v trávě a klade si otázku, co to znamená. Jedná se o postřik řepky či jiných zemědělských plodin, postřik zahradkářů nebo o infekci? Jak toto rozlišit?

Otrava včel po postřiku:

 • Zpravidla v akutní míře, tzn. objeví se mrtvé nebo otrávené včely v trávě v malé nebo i ve velké míře
 • Rychle odezní
 • Včelstva zpravidla přežijí, jsou sice krátkodobě zeslabená, ale sílu dříve nebo později opět naberou
 • Včelky umírají zpravidla v nervové křeči, tzn. mají na zemi v trávě rychlé pohyby

Infekce včel:

 • Zpravidla v chronické míře, tzn. objevují se mrtvé nebo infekcí zesláblé včely v trávě zpravidla v menší míře (jednotky, desítky)
 • Včelky mají pomalé pohyby
 • Příznaky nemizí, objevuje se po delší čas a buď je příznak stále stejný nebo pomalu sílí. V podletí/podzimu/zimě dochází ke značnému slábnutí včelstva až zpravidla k úhynu

Pokud vidíte umírat včelky před vašimi úly, zvažte, o co se jedná. Důležitý je čas (délka projevu), pokud se jedná o akutní formu, půjde o postřik v okolí, pokud se jedná o chronickou formu, půjde o infekci.

V případě postřiku není potřeba provádět žádné zásahy, spíše zjistit kdo prováděl postřik a upozornit jej.
V případě infekce je potřeba identifikovat nemocná včelstva a zvážit další postup.

Jak identifikaci včelstev provést?

 • Mít úly více od sebe a ne těsně v řadě, to identifikaci ztěžuje
 • Pozorovat, stačí mnohdy několik minut až desítek minut pozorování na to, abyste si všimli, ze kterých včelstev vypadávají na zem nemocné včelky
 • Udělat ze včelstev oddělky na vysoký podmet. Oddělky jsou početně slabá včelstva, která nemají zpočátku silný čistící efekt, sedí na několika rámcích bez zaplněného podmetu. Oddělek nám často dobře napoví, v jaké kondici je včelstvo, ze kterého jsme oddělek udělali. Pokud uděláme oddělek na vysoký podmet, už za několik dní vypozorujeme, zda se v podmetu nevyskytuje zvýšené množství mrtvých včel. Pokud se objevuje v oddělcích větší množství mrtvolek v podmetu, víme, že to samé je v daném včelstvu.
 • Pozorování chování včelstva, nemocná včelstva mohou být agresivnější, neklidná, mohou častěji měnit matku nebo se rojit i v nevhodnou dobu (léto, podletí, podzim), u tohoto bodu ale musíte mít určitý cit, hlavní jsou předešlé body

V případě, že vypozorujete infekci ve včelstvech, důkladně zvažte další postup. Nemocní totiž dokáží dobře infikovat svá okolní včelstva a tak mohou jít ztráty včelstev mnohdy zbytečně do vyšších čísel.

Sám zastávám metodiku utracení nemocných jedinců, nejsem v žádném případě pro provádění jakýchkoliv záchranných zásahů, protože jinak se s těmito problémy budete potýkat už nadále v dalších letech (viz varoóza, viz virus deformovaných křídel). Správná, přirozená cesta je očištění včelí populace od nemocných/neodolných jedinců a rozchov zdravých/odolných/vitálních.
Záchrana nemocných jedinců pouze v případě, kdy víme, že dané včelstvo je vitální, jen dostalo zbytečně příliš vysokou dávku patogenů od nemocných okolních včelstev, toto je jediný případ, kdy by se dalo o případné pomoci včelstvu uvažovat.

Včelaření má jednu velkou výhodu a to takovou, že se zpravidla nemusíme rozhodovat impulzivně (leda v případech, kdy máme na stromě roj 🙂 ), proto pokud vidíte nějaký problém ve včelách, zauvažujte, poraďte se, sám jsem také neustále na telefonu, můžete mi kdykoliv zavolat a poradit se. Když jste z bližšího okolí, mohu také kdykoliv dorazit, posoudit stav a dát doporučení.

Ing. Jan Peterek, 12.5.2020