Dobrý den vážení včelaři,

letos to vypadá opět na vysoké úhyny včelstev, velké kolapsy hlásí včelaři napříč celou republikou. Jsou zde náznaky, že by mohl letos přes zimní měsíce padnout úhynový rekord, na toto si ale musíme ještě počkat.

Bohužel jsme lidé, produkt přírody a dlouhé evoluce, kde každý bojoval dlouhou dobu o své místo na slunci, vlastní přežití a bohužel s tímto jsou spjaty i tzv. vyžíračské pudy. Na planetě je v posledních ~150 letech velké vymírání druhů, mluví se, že ještě jednou těchto ~150 let a zařadí se toto vymírání mezi tzv. velkou pětku vymírání viz ZDE. Jen nyní je to poprvé, kdy to není vlivem přírody, ale vlivem tvora – člověka. Více například ZDE

Bohužel i včelaři vedou včelku k vymření. U včelařů nevnímám „pro přírodní“ chování, to ani zdaleka. Pakliže se podíváme na údaje úhynů ideálně z USA, kde jsou data můžeme říct nejlepší, zjistíme, že trendová křivka má vzestupný charakter. Tuto stoupající trendovou křivku můžeme vidět v datech i z ČR nebo ze Slovenska.

Když jsem trendovou křivku z dat ze stránek (odkaz ZDE) extrapoloval exponenciálně, vyšel mi rok 100% úhynu 2046. Pakliže jsem zvolil křivku lineární, vyšel mi rok 100% úhynu 2072.

Vidíme například i u nás, že se zdravotní situace včelstev neustále postupně zhoršuje. Ano, jsou lepší nebo horší roky, ale trend hovoří za vše – neustálé zhoršování a čím dál vyšší úhyny. Bohužel včely jsou příliš důležité, aby se s nimi tak zahrávalo. Ostatně včelí viry lze detekovat i v jiných druzích hmyzu a podle mého je úbytek hmyzu celkově v posledních letech také díky silným patogenům od včely medonosné a ty „vytvořil“ bohužel člověk neuváženými zásahy do včelstev, kdy dochází k přežívání slabých jedinců (včelstev), kteří vyvádí slabou, náchylnou, neodolnou populaci. Roztoči naopak nabírají na síle, jsou tvrdě selektováni a nůžky se postupně rozevírají.

Pakliže bych měl zkusit udělat dlouhodobou predikci, v tuto chvíli bych ji viděl následovně:

Nejspíše ještě 10 let se včelaři budou „hádat“ kdy udělat správně zásah do včelstva. Dalších 10 let bude přechodné období, kdy začnou včelaři postupně rezignovat a ve 40. letech začne být opravdový problém.

Čím déle budeme odkládat řešení tohoto problému, tím bude náprava horší a horší. Už nyní se dostáváme vůbec na hranu řešitelnosti, protože už nyní se dostává včela medonosná do přímého druhového ohrožení viz mé články nebo knihy.

Zamyslete se prosím nad tím vším.

Ing. Jan Peterek, 12.11.2022