Dobrý den vážení včelaři,

zítra máme svátek Svatého Jana a jak je napsáno v mé první knížce, v tomto období dělám jediný zásah vůči varoóze v roce, pokud je potřeba. Cíl je samozřejmě postupně vytěsnit i toto jediné ošetření, které provádím a chovat plně rezistentní včelstva vůči varoóze. Postup aplikace, jak postupuji, je uveden také v mé první knížce. Používám 65% kyselinu mravenčí a filtrační desky Hobrafilt S20N nebo S30N. Systém je citlivý na dávku, stačí mírně slabší dávka a ošetření okamžitě ztratí účinek, proto je potřeba dávku volit takovou, aby měla účinek. Když už ošetření provádíme, abychom jej nedělali zbytečně.

Před některými včelstvy mám maliny. Letos je silná červnová snůšková pauza, takže aplikace kyseliny v tomto období není žádný problém. Letos už mám hotovo, další ošetření za „361“ dní. Co mě letos zaujalo bylo to, že odpar kyseliny přes česno byl v takové síle, že popálil i listy malin, viz obrázek (v minulých letech jsem listy malin v takové blízkosti česna nemíval)

Tímto chci také upozornit na dlouhodobé odpařovače kyseliny mravenčí. Víme, že plodová víčka jsou prodyšná a má zkušenost je taková, že kyselina účinkuje dobře i pod víčky. Proto provádím zásah pouze na 4 dny. Včelaři chtějí zasáhnout co největší množství roztočů a tak mnohdy volí dlouhodobé odpařovače kyseliny aby pokryli celou zavíčkovanou fázi (12 dní u dělničiny), jenže je ošetření účinné po celou dobu 14ti dnů?

U včelstev v sestavě tří nástavků 39×24 je potřeba podle mých zkušeností aplikovat 25-30ml 65%KM / den. Celkem tedy spotřebuji při ošetření včelstva o této sestavě 100-120ml 65%KM. Aplikuji každý den stanovenou dávku a neřeším počasí. Na druhý den od poslední dávky filtrační desku odebírám zpravidla úplně suchou. Váha ukáže 2-4 gramy, které tam obvykle zůstanou.

Má zkušenost je taková, že 20ml 65%KM / den při zde zmiňované sestavě (tři nástavky 39×24) nemá účinek a kyselina se stává spíše „voňavkou“.

U dlouhodobých odpařovačů používáme mnohdy 250ml 65%KM na 14 dní. To je pouze 17,86ml / den a to je neúčinná dávka. Když jsem studoval některé dlouhodobé odpařovače kyseliny mravenčí, odpar se v prvních třech dnech pohybuje okolo 30ml, to je účinné, pak ale začíná klesat a poslední dny se odpar pohybuje okolo 10ml nebo ještě méně. Ošetření je účinné u dlouhodobých odpařovačů, které jsem studoval pouze podle mých zkušeností +/- 4 dny, poté se už dávka dostane pod onen práh a odpařovač se stává na dalších +/- 10 dní pouze „voňavkou“. Tím ale nechci napsat, že byste měli odpařovat 25-30ml každý den po dobu 14 dní, to byste potřebovali 350-420 ml na včelstvo a to by je odrovnalo.

Proto volím toto účinné ošetření jednoduchou molekulou H-COOH (KM) pouze po dobu čtyř dnů.

Ing. Jan Peterek, 23.6.2022