Dobrý den vážení včelaři,

27.11.2022 jsem spustil další anketu, zúčastnili se ji odběratelé posledního procenta a včelaři ve včelařských skupinách na facebooku.

Anketa měla jedinou otázku:

29.11.2022 jsem sběr dat ukončil s 273 odpovědmi, které přinesly tyto výsledky:

Anketa ukazuje, že za poslední měsíce nastaly citelné úhyny včelstev.

Podívejme se na výsledky ze září 2022 kdy jsem prováděl podobnou anketu:

78,7% včelařů v září hlásilo, že nemá žádné úhyny včelstev a 9,3% hlásilo, že úhyn, který je potkal bude nejspíše pouze ojedinělý.
Tzn. 88% včelařů v září nemělo problémy s úhyny. Nyní je to 63,7%. Jaké bude jaro?

Podívejme se na loňské ankety:

V loňském roce byla situace taková, že v listopadu 2021 hlásilo úhyny pouze 9,4% včelařů, na jaře 2022 to bylo 24,3%. Anketa ovšem probíhala na jaře už 11.3., protože jsem chtěl mít nové výsledky pro veletrh Včela!!! na Černé louce v Ostravě. Následně jsem dostal informace, že v druhé polovině března proběhly opět nějaké úhyny a tak se domnívám, že kdybych anketu udělal až na konci března, což byl původní plán, byli bychom nad 25% včelařů, kteří se setkali s úhyny.

DWV-B je virus, který způsobuje ztráty včelstev (mimo i jiná období) hodně přes zimní měsíce, u DWV-A se ztráty objevovaly především na podzim. To je také důvodem, proč to přes zimu šlo loni z 9,4% na 24,3%.

Pakliže se podíváme na anketu porovnávající stav mezi 1.12.2019 a 1.12.2020, kterou sice s touto anketou nelze porovnat, protože měla anketa jiný charakter, myslím si ale, že se situace příliš nebude lišit od té letošní.

Děkuji za Vaše odpovědi. Pěkný začátek zimy, Ing. Jan Peterek, 29.11.2022