Dobrý den vážení včelaři,

11.3.-14.3.2022 jsem spustil další anketu, které se účastnili včelaři ze včelařských skupin na facebooku a odběratelé posledního procenta.

Výsledek ankety ukazuje tento graf:

Tato anketa mě velice zajímala, protože jsem ji chtěl porovnat s podzimní anketou, která přinesla tyto výsledky:

Více o podzimní anketě naleznete ZDE

Vidíme rozdíl ve výsledcích ankety. Na podzim úhyny včelstev hlásilo jen 9,4% včelařů, nyní to bylo 24,3%. Anketu jsem dělal nyní trošku předčasně, protože jsem chtěl výsledky ankety s okomentováním prezentovat na své přednášce na veletrhu Včela v Ostravě na Černé louce 19.3. Kdybych s anketou počkal až do konce března, domnívám se, že bychom se dostali přes 25% včelařů, kteří se letos setkali s úhyny včelstev.

Přes zimu samozřejmě některá včelstva umřou, nemůžeme očekávat, že by úhyny nenarostly v mé březnové anketě v porovnání s tou podzimní, co ale můžeme nyní říct je:

  • Úhyny se přesunuly do zimních měsíců. Úhyny na podzim 21 nebyly téměř žádné, ale v zimě ano. Podle mého názoru za to může změna převládajícího genotypu viru deformovaných křídel a to z varianty A na variantu B (viz má druhá kniha o viru DWV-B)
  • Situace je lepší po úhynové stránce než předešlé dvě zimy. Toto jsem předpovídal ve své druhé knize (o viru DWV-B), protože se domnívám, že už varianta B výrazně variantu A vytěsnila. Vytěsnění jedné varianty vede k mírnému zlepšení
  • Jsem v kontaktu s nemalým množstvím včelařů. Pokud vezmu v potaz jejich přezimování a jejich úhyny, které mi sdělili, tak úhyny v této zimě opět probíhaly a opět se jednalo o zimu tzv. úhynovou, kde jsme zaznamenali úhyny včelstev. Jinou situaci ani nelze očekávat, pokud se podíváme na prakticky celosvětový trend (USA, Belgie, Slovensko) – viz následující obrázek ze Slovenska
  • Pro nižší úhyny v této zimě, která nyní končí, hrálo také podle mého názoru chladnější jaro 2021, které zafungovalo částečně jako taková „karanténa“ včelstev. Čas, při kterém se včelky vzájemně potkávaly přes sezónu 2021 musel být zákonitě kratší než v letech předešlých, což potlačovalo také šíření nemocí
Graf ze slovenského časopisu Včelár z čísla 02/2022

Uvidíme, jaký bude podzim 2022 a zima 22/23. Pakliže uvážím trend, kterým to všechno směřuje a aktuální situaci, tak se domnívám, že budou úhyny včelstev vyšší než na podzim 2021 a v zimě 21/22. Na druhou stranu zde máme také pozitivní vlivy, které by mohly vést k opětovnému snížení úhynů v následující době a to jsou vlivy přirozené selekce, která se začala v posledních letech uplatňovat, nejhorší a nejslabší včelstva jednoduše začala umírat a začala přežívat ta odolnější a ta nemusí nejen v následující blízké době v takové míře kolabovat a mohou lépe přežívat.

Ing. Jan Peterek, 27.3.2022