Dobrý den vážení včelaři,

napadlo mě včera (9.12.2020) uskutečnit další anketu, která vypadala takto:

Anketu jsem uskutečnit ze tří důvodů:

  1. Od roku 2020 nemáme povinné podzimní preventivní ošetření, takže je možné, že bude skupina včelařů, kteří ošetřovat přestanou (dříve ošetřovali jen díky povinnosti)
  2. Už nějakou dobu mluvím o tom (aktivně od roku 2018, především od své publikace), že je ošetřování ve sledovaném období ankety špatně, takže jsem chtěl také zjistit, zda mají mé názory dosah
  3. V USA se dělají každoroční ankety sledující úhyny včelstev u včelařů, kteří neošetřují a kteří ošetřují. Rozdíly jsou mezi těmito skupinami už velice malé. Loni jsem četl rozdíl 9% ve prospěch včelařů, kteří ošetřují. Letos jsem četl už jen pouze 5% rozdíl. Tzn. ošetřování včelstev v USA ještě dává výsledky, ale už zanedbatelné. Kdybychom měli v anketě 15% včelařů, kteří přes sledované období neošetřují, mohli bychom na tomto už stavět další ankety, sledování a porovnání skupin. Jsem si jistý, že se naše výsledky budou podobat těm v USA, byť jen s určitým zpožděním

Anketa běžela 24 hodin, další výsledky už nepřicházely, tak jsem ji ukončil s 300 odpovědí. Zúčastnili se jí odběratelé posledního procenta a včelaři ze skupiny „Včelaři“ na facebooku. Pojďme se podívat na výsledky:

269 včelařů odpovědělo, že ošetřují včelstva ve sledovaném období
13 včelařů uvedlo, že ošetřuje pouze část svých včelstev ve sledovaném období
18 včelařů uvedlo, že včelstva ve sledovaném období neošetřuje

Celkem tedy 31 včelařů (13+18) z 300 neprovádí ošetřování svých včelstev (min. její části) ve sledovaném období. To je 10,33%

Co nám anketa řekla, odpovězme nyní na výše položené tři otázky:

  1. Jak jsem už psal v období 2018-2019, že zrušení povinnosti podzimního preventivního ošetření bude mít pouze pozitivní efekt z důvodů rozvázání jazyků a možnosti legálně hledat přirozeně odolná/odolnější včelstva (např. pomocí mé metodiky) a nebude mít negativní efekt v podobě „neřízeného“ ústupu od podzimního/zimního ošetření. Osobně tady „neřízený“ ústup od podzimního ošetření nevidím. Je to logické, kdyby včelaři aplikovali především na základě povinnosti, neaplikovali by v létě (protože letní povinnost není) a tím by už dříve došlo k selekci především na virová onemocnění, to se ovšem nestalo
  2. Máme v ČR 60 000 včelařů, pokud má 10% včelařů neprovádět ošetření ve sledovaném období (min. u skupiny svých včelstev), tak to je 6 000 včelařů a to je velké číslo. Reálný výsledek bude ale nejspíše pod 10%, protože na anketu odpovídali včelaři, kteří už mé jméno a názory znají. V ČR bude ještě skupina včelařů, která mě vůbec nezná (především z řad starších včelařů). Statistická chyba i přes vysokou účast zde bude o něco vyšší (z důvodu vyšší výběrové chyby), než u předchozí ankety hodnotící zdravotní stav včelstev (úhyny) letos a loni
  3. 10% včelařů neprovádějící ošetření ve sledovaném období (min. u skupiny svých včelstev) je málo, chtělo by to 15%, abychom mohli začít s oběma skupinami pracovat, dotazovat se jich na úhyny a následně vzájemně porovnávat. Takže ankety, které dělají v USA, zde ještě nejsme schopni provádět, situace se ale může změnit třeba už za rok (samozřejmě v USA porovnávají včelaře, kteří ošetřují a těmi, kteří neošetřují vůbec, zde se dotazuji na včelaře, kteří jen neprovádí ošetření přes sledované období, ale už zde máme dva jiné přístupy, které by se daly následně porovnávat)

Můj cíl je dosáhnout 15-ti% včelařů, kteří ve sledovaném období ošetřovat nebudou, o těch 15% píšu už ve své publikaci psané v létě 2018. Takže mi ještě zbývá zamakat a dostat to z aktuálních 10% (aspoň) na vytoužených 15% 🙂

Děkuji všem, kteří se zúčastnili

Ing. Jan Peterek, 10.12.2020